March 24, 2023

JO1, Kudo Shizuka, and More Perform on “12th Akashiya Kohaku!”

Earlier today, the “12th Akashiya Kohaku!” aired. The show’s guests were Tendo Yoshimi, Kudo Shizuka, Kiyozuka Shinya, Inoue Yoshio, FUNKY MONKEY BΛBY’S, and JO1.

Tendo Yoshimi – Tonbori Ninjou

Kudo Shizuka – Blue Velvet

Kiyozuka Shinya x Inoue Yoshio – Memory / Ame ni Utaeba

FUNKY MONKEY BΛBY’S – Arigatou

JO1 – SuperCali

Watch here