Mika Nakashima, Shonen Ninja, and More Perform on “Premium MelodiX!” for April 3

0

This week’s guests were Shonen Ninja, Mika Nakashima, Ivy to Fraudulent Game, and Yo ga Yo Nara!!!

Shonen Ninja – Journey Must Go On

Mika Nakashima – Beyond

Ivy to Fraudulent Game – sissy

Yo ga Yo Nara!!!!!! – Uosao

Watch here