iri, Atarashii Gakko no Leaders, and Shonen Kids Boy Perform on “Love music” for May 21

0

This week’s guests were iri, Atarashii Gakko no Leaders, and Shonen Kids Boy.

iri – Season

Atarashii Gakko no Leaders – Seishun wo Kirisaku Hado

Shonen Kids Boy – Saishu Heiki Disco

 

Watch here